Memoriam Gerard Koster

Op 24 april 2024 is ons oudste erelid van TTV Stede Broec, Gerard Koster op 94-jarige leeftijd overleden.

Gerard Koster, agrariër in hart en nieren, heeft veel betekend voor het verenigingsleven in Bovenkarspel. Hij was een sportieve man en mede door zijn initiatieven is TTV Treffers opgericht.

TTV Treffers had zijn accommodatie achter het Vereeniginggebouw aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel. Gerard heeft jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van TTV Treffers. Toen Gerard gestopt was met zijn bedrijf heeft hij voor gepensioneerden de recreanten tafeltennisgroep 65+ opgericht. Zij gingen spelen op de dinsdagochtend. Om 10:00 uur was er pauze en “verplicht” koffie drinken. Alle leden van TTV Treffers die stopten met werken kregen in die tijd een persoonlijke brief van Gerard met de uitnodiging om ook op dinsdagmorgen te komen tafeltennissen.

Op 01-01-2009 zijn TTV Treffers en TTV DITO gefuseerd in TTV Stede Broec, maar is de dinsdagmorgen gebleven en wordt er elke dinsdagmorgen, waarbij bijna alle tafels bezet zijn, volop met plezier gespeeld. Ook Gerard speelde tot 2 jaar terug nog regelmatig zijn potje tafeltennis mee.
Voor al zijn werk is Gerard benoemd tot erelid van TTV Treffers en voor al het maatschappelijke werk naast het tafeltennissen is Gerard benoemd  tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Namens het bestuur van TTV Stede Broec,
Jan Miedema

Memoriam Gerard Koster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.