De contributie voor de lidmaatschappen bij Tafeltennisvereniging Stede Broec vind je in onderstaand schema. De contributie kan naar keuze in 1 of 2 termijnen voldaan worden. De door de vereniging af te dragen bondscontributie naar de NTTB wordt door TTV Stede Broec in de eerste termijnbetaling verrekend. Daardoor valt deze eerste termijn hoger uit. Zie het incassoschema onderaan deze pagina.

Enkele ‘spelregels’ rondom de contributie
• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester (coenbuijsman@outlook.com) te worden gedaan.
• Opzeggen kan per 1 januari of 1 juli.
• Bij tussentijds opzeggen zal te allen tijde de verplichte bondscontributie in rekening gebracht worden.
• Er bestaat geen recht op restitutie voor competitiespelers indien er in één kalenderjaar slechts één seizoen competitie is gespeeld.
• Voor nieuwe leden wordt er eenmalig € 5,- aan inschrijfkosten in rekening gebracht.
• We streven er naar om de contributie via een incassomachtiging te innen. In het geval je ervoor kiest de vereniging niet te machtigen, wordt er dan ook een toeslag van € 2,50 op het contributiebedrag geheven.

De vastgestelde bedragen voor het jaar 2022 die goedgekeurd zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 17-02-2022:

Geen competitie spelend Wel competitie spelend
Jeugd €110,- €110,-
Senioren €110,- €140,-
Overdag €85,-
Donateurs Vast bedrag: €15,- Vast bedrag: €15,-

Incassoschema’s
Op basis van afgegeven machtiging (Termijn 1=februari. Termijn 2=september). Bij eenmalige betaling vindt de incasso in februari of maart plaats. 

Incassoschema geen competitie spelend

Jaarbedrag 1e termijn 2e termijn
Jeugd €110,- €60,- €50,-
Senioren €110,- €65,- €45,-
Overdag €85,- €50,- €35,-

Incassoschema wel competitie spelend

Jaarbedrag 1e termijn 2e termijn
Jeugd €110,- €60,- €50,-
Senioren €140,- €85,- €55,-