Onze vereniging heeft zich een aantal zaken ten doel gesteld. Deze doelstellingen zijn er voor de totale breedte van de club. Een aantal zaken heeft te maken met breedtesport, andere met topsport en weer andere met de sfeer binnen de club. De “Club van 100” houdt zich bezig met het werven van fondsen die bijdragen om de doelstellingen van TTV Stede Broec te realiseren.

Voor de hele vereniging!
De opbrengsten die gegenereerd worden door de “Club van 100” worden beheerd door een aantal afgevaardigden van deze club. Zij bepalen gezamenlijk een doel. Welk doel? In veel gevallen komt het ten goede aan de ontwikkeling en het plezier van de jeugd binnen onze vereniging. Of dat nu bijvoorbeeld is om het niveau van de leden omhoog te brengen, of het organiseren van uitjes en evenementen. De Club van 100 bepaalt dit onafhankelijk van het dagelijks bestuur.

Wat heeft de club van 100 de afgelopen jaren gerealiseerd?
• de aanschaf van de iPong tafel die in de kantine staat;
• het financieren van een uitje naar het WK tafeltennis in Rotterdam in 2011;
• het aanschaffen van nieuwe shirts voor alle jeugdleden;
• het financieren van nieuwe trainingspakken voor de jeugdtrainers en het eerste seniorenteam;
• de aanschaf van diverse spel- en trainingsmaterialen voor jeugdtrainingen;
• de aanschaf van een tablet ten behoeve van de muziekinstallatie in de kantine

Wie kunnen er lid worden en hoe word je lid?
Iedereen die TTV Stede Broec een warm hart toedraagt, kan lid worden. Onze eigen leden, maar ook vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren etc. Ook kunnen bijvoorbeeld bedrijven of collega-tafeltennissers lid worden. Je kunt lid worden door het formulier in te vullen. Dit formulier kun je dan inleveren bij een van de bestuursleden.


Wat kost het lidmaatschap dan?
Je bent al lid voor een bedrag van € 25,- per jaar. Je machtigt TTV Stede Broec om deze bijdrage af te schrijven van je bank- of girorekening.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 3 (kalender)jaren en wordt daarna ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan tot 1 maand voor de stilzwijgende verlenging.
Nieuwe trainingspakken dankzij Club van 100