Veilig Sport Klimaat

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond het veld, baan, tafel of bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor.
Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

Hoe gaan wij als TTV Stede Broec daar mee om?

Tafeltennis is een zeer sociale sport. De wedstrijden worden veelal geteld door de eigen teamspelers. En bij de senioren zitten de spelers na de wedstrijd nog gezellig met de tegenstander na. Omdat tafeltennisverenigingen vaak niet al te groot zijn, is er ook een grote vorm van sociale controle.
Bij TTV Stede Broec geldt dit ook: Iedereen let op elkaar en kent elkaar. We zouden dus kunnen stellen dat tafeltennis al redelijk “veilig” is.

Bij onze vereniging hebben we ook de jeugd betrokken in het veilig sportklimaat. Onze jeugdleden, ouders, trainers en jeugdcommissie zijn naar een voorstelling geweest waarin het veilig sportklimaat het centrale thema is geweest. Op deze manier hebben zij extra geleerd om de sport en sporters op een positieve wijze te benaderen en te begeleiden.

Een veilig sportklimaat betekent ook dat wij een vertrouwenspersoon hebben aangewezen binnen de club. De vertrouwenspersoon binnen onze club is Mariska Hoogland. Zij is te bereiken op 06 – 28 75 93 95 of via frankenmariska@quicknet.nl.
Als er iets is waar je over wilt praten, of je hebt iets gezien op de club waarvan je je afvraagt of het wel normaal is, geef dit dan aan bij Mariska. Zij staat open om hier een gesprek mee aan te gaan, en zal vanzelfsprekend dit gesprek vertrouwelijk behandelen.